Salgsbetingelser

Nedenstående vilkår og betingelser gælder for alle leverancer fra iRecover, Jernbanegade 33, 3600 Frederikssund. Virksomhedens SE/CVR-nr. 25038177

iRecover forbeholder sig ret til ændring af priser, der måtte være fejlagtigt angivet på iRecover?s online shop. En endelig og bindende aftale mellem dig og iRecover foreligger, når din ordre er blevet bekræftet af iRecover. iRecover sender en ordrebekræftelse til dig via e-mail, når ordren er blevet accepteret og afsendt. Kvitteringen for ordren, som modtages umiddelbart efter indsendelse af ordren, udgør ikke en ordrebekræftelse. Du kan udelukkende købe produkter på iRecover online shop som privat forbruger, samt som erhvervskunde.2. Priser og betaling

Alle priser oplyses inklusive moms og andre afgifter. Den gældende pris er den, der er oplyst på iRecover?s online shop for den pågældende vare på datoen for ordreafgivelsen.Ved bestilling af varer på iRecover?s online shop tillægges et beløb på højst 25,00 DKK for forsendelse, uanset antallet af købte varer.iRecover tager forbehold for prisændringer samt ændringer af gebyrer og/eller andre omkostninger angivet på iRecover?s online shop til enhver tid, f.eks. på grund af ændringer i momssatser eller andre offentlige gebyrer og afgifter, stigende omkostninger eller som følge af den normale udvikling i detailpriser baseret på juni 2011 priser i Danmark.Bemærk at enkelte banker pålægger et udlandsgebyr på transaktioner i vores onlineshop. Dette gebyr opkræves af banken og iRecover kan ikke refundere det. For flere informationer, kontakt venligst din bank.3. Levering

iRecover forbeholder sig ret til at udelukke personer fra at købe via iRecover?s online shop. iRecover er derudover ikke forpligtet til at levere varer, der er udsolgt fra lager.

iRecover accepterer og afsender under normale omstændigheder ordren samme dag, såfremt ordren er fortaget inden kl. 14.00 ordre lavet efter kl. 14.00 vil bliver afsendt dagen efter. Den sædvanlige leveringstid er en til 5 hverdage fra tidspunktet for afsendelse af ordrebekræftelsen.4. Fortrydelsesret

Ifølge lovgivningen om distanceaftaler har du ret til at fortryde den indgåede aftale.Returret

  • Returretten gælder i 14 dage.
  • Perioden beregnes normalt fra datoen for modtagelse af varen eller første leverance.
  • Alle varer sendes retur på købes regning.


4. Reklamationsret

iRecover yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven omfattende mangler, der konstateres ved varens normale anvendelse. Der ydes ikke garanti eller reklamationsret på kabler der er monteret og som kan være blevet defekte ved ydre påvirkning af smartphone.Hvordan annulleres aftalen?

  • Varen(erne) skal returneres til iRecover før udløbet af returretsperioden. Returneringen betragtes som rettidig, hvis varen er indleveret til postforsendelse eller en anden form for forsendelsesservice, der er ansvarlig for forsendelse af varen til iRecover, før udløbet af returretsperioden. Som bevis for rettidig returnering af varen forelægges kvittering for indlevering til postvæsen eller lignende til forsendelse.
  • Med mindre andet er aftalt, dækker kunden omkostninger til returforsendelse af varerne (porto/fragt). Hvis iRecover ifølge kontrakten har foretaget erstatningslevering på grund af, at den pågældende vare ikke kunne leveres som forudsat, skal iRecover dække udgifterne til returnering af varerne.
  • Varer returneres til iRecover på følgende adresse:
Navn: iRecover

Adresse: Jernbanegade 31 - 3600 Frederikssund

Der er også mulighed for at håndhæve fortrydelsesretten ved at nægte levering af varen eller undlade at afhente den på postkontoret, m.v.

Betingelser for udtræden af aftalen

Det er en generel betingelse for annullering af aftalen, at varen returneres i samme stand og mængde som ved levering.5. Meddelelse ved fejlagtige varer

I tilfælde af fejl og mangler ved en modtagen vare skal vi meddeles herom inden for en rimelig tidsfrist efter en sådan fejl eller mangel er eller burde være konstateret. Meddelelse om fejl og mangler i forbindelse med et køb kan under ingen omstændigheder fremsættes senere end to år fra købsdato.6. Ansvar

iRecover er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende aftaleopfyldelse på grund af force majeure. Så længe en force majeure situation foreligger, er iRecover fritaget for opfyldelse af sine forpligtelser.

iRecover?s erstatningsansvar ved alle erstatningskrav, herunder skadeserstatning, undtaget i tilfælde af retsstridige formål eller grov forsømmelighed, og i tillæg til ovenstående, er begrænset til et beløb svarende til prisen på den vare, som kunden har købt, og som tvisten omhandler. Ovenstående beløbsmæssige begrænsning vil være gældende uanset begrundelsen for tvisten og omfatter alle erstatningskrav baseret på forsømmelse, objektivt ansvar, garantibrud, bøder, konventionalbod og/eller bod.

iRecover påtager sig produktansvar over for forbrugerne ifølge gældende lovgivning og uden begrænsning.